Kučera, R. (2016). Wobec dogmatyzmu. Zachodni marksizm, „The Making of the English Working Class” i komunistyczne historiografie w NRD, Czechosłowacji i Polsce 1948–1990. Stan Rzeczy, (1(10), 144-166. https://doi.org/10.51196/srz.10.10