Łuczewski, M. (2016). Ani książę, ani kupiec: Szacki. Stan Rzeczy, (1(10), 21-33. https://doi.org/10.51196/srz.10.3