Kończal, K., & Wawrzyniak , J. (2016). Pojęcia: wędrowcy i włóczędzy. Stan Rzeczy, (1(10), 9-14. https://doi.org/10.51196/srz.10.1