Pawlik, R. (2013). Bóg jako alegoria królów: zwolennicy i wrogowie: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). „The Problem of Political Theology”. Stan Rzeczy, (2(5), 265-279. https://doi.org/10.51196/srz.5.17