Dudek , . A. (2015). Jakub Karpiński jako historyk. Stan Rzeczy, (2(9), 165–171. https://doi.org/10.51196/srz.9.9