Dudek , A. (2015). Jakub KarpiƄski jako historyk. Stan Rzeczy, (2(9), 165-171. https://doi.org/10.51196/srz.9.9