Jędrzejczak, Helena A. (2015). Dietricha Bonhoeffera krytyka teologii liberalnej. Stan Rzeczy, (2(9), 141–160. https://doi.org/10.51196/srz.9.8