Bilewicz, M., & Olechowski, M. (2014). Psychologia społeczna. W pułapkach zaangażowania: Polska i świat. Stan Rzeczy, (1(6), 159-176. https://doi.org/10.51196/srz.6.8