Motrenko, J., & Łuczewski, M. (2014). Dopadł mnie los: Rozmowa ze Zdzisławem Krasnodębskim. Stan Rzeczy, (1(6), 97-107. https://doi.org/10.51196/srz.6.5