Znaniecki , Florian. (2013). Przedmowa do „Elementy społeczne parafji rzymsko-katolickiej: wstęp do socjologji parafji”. Stan Rzeczy, (2(5), 65-73. https://doi.org/10.51196/srz.5.5