Łuczewski, M., & Burdziej, S. (2013). Przełom postsekularny. Stan Rzeczy, (2(5), 8-11. https://doi.org/10.51196/srz.5.1