Waśkiewicz , A. (2012). Czy proste równoległe przecinają się w przestrzeni? Kreatywna recenzja: Bruce Taylor. „In 90 Days, Where Asia Meets Africa”. Stan Rzeczy, (1(2), 295-302. https://doi.org/10.51196/srz.2.18