Kaczmarczyk, M. (2012). Ślepa plama systemu: Krzysztof Matuszek. „Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna”. Stan Rzeczy, (1(2), 283-290. https://doi.org/10.51196/srz.2.16