Matuszek , Krzysztof C. (2012). Habermas a Luhmann – systemy i ideologie: Tomasz Maślanka. „Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa”. Stan Rzeczy, (1(2), 268-271. https://doi.org/10.51196/srz.2.14