Burawoy, M., & Łuczewski, M. (2011). Socjologia anioła, z Michaelem Burawoyem rozmawia Michał Łuczewski. Stan Rzeczy, (1(1), 209-214. https://doi.org/10.51196/srz.1.16