Łuczewski, M. (2011). Demoniczne źródła nauk społecznych. Stan Rzeczy, (1(1), 16-47. https://doi.org/10.51196/srz.1.3