logo

Stan Rzeczy / 13

Download: Stan Rzeczy 13 /// Contents (21 pobrań)
/7 Matthias Duller, Mikołaj Pawlak – Introduction: Varieties ofSociology under State Socialism (21 pobrań)

/19 SOCIOLOGY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
/21 Georges Mink – Sociology of Social Structure and SociologistsWorking in Totalitarian and Post-Totalitarian Regimes in CentralEurope, 1945–1989 (17 pobrań)

/45 NATIONAL SOCIOLOGIES
/47 Stefan Bosomitu – Sociology Versus Ideology in CommunistRomania: Sociology’s Re-Emergence and Role (20 pobrań)

/67 Agnieszka Kolasa-Nowak – Polish Sociology between the Projectof Organised Development and the Idea of a Return to Normality (17 pobrań)
/93 Andrei Dudchik – The Birth of Sociology from the Spirit of (Critique of Bourgeois) Philosophy?: The Belarusian Case in the1960s through 1980s (17 pobrań)
/119 Sokol Lleshi, Teuta Starova – The Autonomisation of the CulturalField in Late Socialist Albania and the Emergence of EarlySociological Research (17 pobrań)

/145 RESEARCH, CONCEPTS, AND PERSPECTIVES
/147 Piotr Filipkowski, Judit Gárdos, Éva Kovács, Vera Szabari – Cultureover Structure: The Heritage of Lifestyle Research in the 1970sin Hungary and Poland (18 pobrań)

/171 Michal Kopeček – From Scientific Social Management to NeoliberalGovernmentality? Czechoslovak Sociology and Social Researchon the Way from Authoritarianism to Liberal Democracy, 1969–1989 (15 pobrań)
/197 Maciej Gdula – The Warsaw School of Marxism (21 pobrań)
/227 Sven Eliaeson – Neoliberalism and Civil Society: SwedishExceptionalism in a Comparative Perspective – On the Conceptualand Real History of Civil Society (16 pobrań)

/255 REVIEWS
/257 Florian Peters – Communist Utopia Revisited: Pavel Kolář,Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche (17 pobrań)

/273 Magdalena Saryusz-Wolska – Continuity or a Change of Memory?A Book on the Historical Policies of the Later Polish People’sRepublic: Florian Peters, Revolution der Erinnerung: Der Zweite Weltkriegin der Geschichtskultur des Spätsozialistischen Polen (16 pobrań)
/277 Krzysztof Świrek – Theorising the Fall(s) of Communism:Przemysław Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniejw perspektywie współczesnych teorii rewolucji (18 pobrań)

/285 Karolina Ćwiek-Rogalska – The Premature Ends of CentralEurope: Weronika Parfianowicz-Vertun, Europa Środkowa w tekstachi działaniach. Polskie i czeskie dyskusje (18 pobrań)
/299 Friedrich Cain – Sociological Interventions from the Margins:Stanisław Ossowski, Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplementdo „Dzieł”, ed. Antoni Sułek (17 pobrań)
/307 Jarosław Kilias – Reflections on the Provincialism of Polish PoliticalScience: Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki, Gra peryferyjna. Polskapolitologia w globalnym polu nauk społecznych (18 pobrań)
/313 Dorota Wolska – Phenomenology as a Possibility of Social Thought: Elżbieta Hałas (ed.), Life-World, Intersubjectivity and Culture: Contemporary Dilemmas (17 pobrań)
/321 How to publish in Stan Rzeczy (16 pobrań)
/325 Forthcoming and call for papers (19 pobrań)
DataLipiec 04, 2018