logo

Stan Rzeczy / 10

WĘDRUJĄCE POJĘCIA

Pobierz: Stan Rzeczy 10 /// Spis rzeczy (248 pobrań)
Pobierz: Stan Rzeczy 10 /// Edytorial (236 pobrań)

/9 Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak – Pojęcia: wędrowcy i włóczędzy (113 pobrań)
/16 Andrzej Waśkiewicz, Nina Kraśko, Karolina Wigura i Jarosław Kuisz, Paweł Kuczyński – Wspomnienia (108 pobrań)

/15 POŻEGNANIE JERZEGO SZACKIEGO
/21 Michał Łuczewski – Ani książę, ani kupiec: Szacki (113 pobrań)

/34 BIELEFELD, CAMBRIDGE I MY
/35 Jerzy Szacki – Geschichtliche Grundbegriffe: Historyczny leksykon niemieckiego języka społeczno-politycznego (114 pobrań)

/83 Kornelia Kończal – Czego możemy się nauczyć od Reinharta Kosellecka, czyli o potrzebie badania polskiej semantyki historycznej. Rozmowa z Maciejem Janowskim (129 pobrań)
/97 Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Monika Baár, Maria Falina i Michal Kopeček – Negocjowanie nowoczesności (tłum. Kornelia Kończal, Monika Żychlińska) (104 pobrania)
/113 Agata Łukomska, Michał Rogalski – To nie pojęcia wędrują, tylko książki. Rozmowa z Dmitrim Levitinem (tłum. Agata Łukomska) (97 pobrań)
/123 Michał Rogalski – Komentarz do wywiadu z Dmitrim Levitinem (91 pobrań)

/126 LUD NA BEZDROŻACH
/127 Małgorzata Mazurek – „Bezdroża kapitalizmu”: Ludwik Landau i jego statystyczna wizja globalnych nierówności (106 pobrań)

/144 Rudolf Kučera – Wobec dogmatyzmu. Zachodni marksizm, The Making of the English Working Class i komunistyczne historiografie w NRD, Czechosłowacji i Polsce 1948–1990 (tłum. Monika Żychlińska) (96 pobrań)
/167 Thomas Lindenberger – Eigen-Sinn – władza i brak oporu (tłum. Katarzyna Kończal, Zofia Sucharska) (110 pobrań)
/190 Tomasz Rakowski – „Sztuka nieformalnego”. Antropologiczne pojęcie wędrujące (97 pobrań)

/220 WĘDRÓWKI I WŁÓCZĘGI
/221 Michał Łuczewski – Kontrrewolucyjne pojęcie. „Polityka historyczna” w Polsce (129 pobrań)

/258 Tomasz Peciakowski – Wędrujące pojęcia czy zjawiska? O podróżach pojęć na przykładzie „intelektualisty” (122 pobrania)
/283 Jarosław Kilias – Socjologia polska i czeska: wzajemne stosunki i konteksty (97 pobrań)
/316 Mikołaj Pawlak – Jak przemieszcza się „próżnia”? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami (109 pobrań)

/336 TOWARZYSZE PODRÓŻY
/337 Marta Bucholc – Tłumacz jako agent nie-czytania (110 pobrań)

/355 Paweł Jarnicki – O problemach z tłumaczeniami dwujęzycznej spuścizny Ludwika Flecka na przykładzie pojęcia „legitymacji” (98 pobrań)
/374 Friedrich Cain – Jak pisać biografie pojęć i myśli? O technikach pracy twórczej (105 pobrań)

/396 RECENZJE
/397 Roma Sendyka – (Praktyczna) podróż do obiektów (teoretycznych): Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik (102 pobrania)

/413 Aleksandra Kil – Wędrówki pojęć. Jakiej nawigacji potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.),Travelling Concepts for the Study of Culture (100 pobrań)
/426 Tomasz Hen-Konarski – Spontaniczne, ułomne, powszednie, ulotne. Najnowsze badania nad narracjami: Matti Hyvärinen, Mari Hatavara, Lars-Christer Hydén (red.), The Travelling Concepts of Narrative (96 pobrań)
/435 Michał Młynarz – Różnorodność po drugiej stronie Atlantyku: Christian Lammert, Katja Sarkowsky (red.), Travelling Concepts: Negotiating Diversity in Canada and Europe (84 pobrania)
/441 Tomasz Stryjek – Miejsca pamięci i tożsamości w Europie Środkowo- -Wschodniej. Uwagi na marginesie spotkania polskich i niemieckich doświadczeń badawczych w kontekście europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci , t. 1–4 (99 pobrań)
/455 Piotr Kisiel – Porządki (w) pamięci: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (97 pobrań)
/460 Mirosława Zielińska – Transfer teorii: Dietlind Hüchtker, Alfrun Kliems (red.), Überbringen – Überformen – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert (102 pobrania)
/473 Paweł Marczewski – Historyk idei jako tłumacz: Martin J. Burke, Melvin Richter (red.), Why Concepts Matter: Translating Social and Political Thought (88 pobrań)
/478 BIOGRAMY (95 pobrań)

/488 ZASADY PUBLIKACJI W STANIE RZECZY

/491 ZAPOWIEDZI I CALL FOR PAPERS

DataListopad 04, 2017