logo

Stan Rzeczy / 10

WĘDRUJĄCE POJĘCIA

Pobierz: Stan Rzeczy 10 /// Spis rzeczy (93 pobrania)
Pobierz: Stan Rzeczy 10 /// Edytorial (81 pobrań)

/9 Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak – Pojęcia: wędrowcy i włóczędzy

/15 POŻEGNANIE JERZEGO SZACKIEGO

/16 Andrzej Waśkiewicz, Nina Kraśko, Karolina Wigura i Jarosław Kuisz, Paweł Kuczyński – Wspomnienia

/21 Michał Łuczewski – Ani książę, ani kupiec: Szacki

/34 BIELEFELD, CAMBRIDGE I MY

/35 Jerzy Szacki – Geschichtliche Grundbegriffe: Historyczny leksykon niemieckiego języka społeczno-politycznego

/83 Kornelia Kończal – Czego możemy się nauczyć od Reinharta Kosellecka, czyli o potrzebie badania polskiej semantyki historycznej. Rozmowa z Maciejem Janowskim

/97 Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Monika Baár, Maria Falina i Michal Kopeček – Negocjowanie nowoczesności (tłum. Kornelia Kończal, Monika Żychlińska)

/113 Agata Łukomska, Michał Rogalski – To nie pojęcia wędrują, tylko książki. Rozmowa z Dmitrim Levitinem (tłum. Agata Łukomska)

/123 Michał Rogalski – Komentarz do wywiadu z Dmitrim Levitinem

/126 LUD NA BEZDROŻACH

/127 Małgorzata Mazurek – „Bezdroża kapitalizmu”: Ludwik Landau i jego statystyczna wizja globalnych nierówności

/144 Rudolf Kučera – Wobec dogmatyzmu. Zachodni marksizm, The Making of the English Working Class i komunistyczne historiografie w NRD, Czechosłowacji i Polsce 1948–1990 (tłum. Monika Żychlińska)

/167 Thomas Lindenberger – Eigen-Sinn – władza i brak oporu (tłum. Katarzyna Kończal, Zofia Sucharska)

/190 Tomasz Rakowski – „Sztuka nieformalnego”. Antropologiczne pojęcie wędrujące

/220 WĘDRÓWKI I WŁÓCZĘGI

/221 Michał Łuczewski – Kontrrewolucyjne pojęcie. „Polityka historyczna” w Polsce

/258 Tomasz Peciakowski – Wędrujące pojęcia czy zjawiska? O podróżach pojęć na przykładzie „intelektualisty”

/283 Jarosław Kilias – Socjologia polska i czeska: wzajemne stosunki i konteksty

/316 Mikołaj Pawlak – Jak przemieszcza się „próżnia”? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami

/336 TOWARZYSZE PODRÓŻY

/337 Marta Bucholc – Tłumacz jako agent nie-czytania

/355 Paweł Jarnicki – O problemach z tłumaczeniami dwujęzycznej spuścizny Ludwika Flecka na przykładzie pojęcia „legitymacji”

/374 Friedrich Cain – Jak pisać biografie pojęć i myśli? O technikach pracy twórczej

/396 RECENZJE

/397 Roma Sendyka – (Praktyczna) podróż do obiektów (teoretycznych): Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik

/413 Aleksandra Kil – Wędrówki pojęć. Jakiej nawigacji potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.),Travelling Concepts for the Study of Culture

/426 Tomasz Hen-Konarski – Spontaniczne, ułomne, powszednie, ulotne. Najnowsze badania nad narracjami: Matti Hyvärinen, Mari Hatavara, Lars-Christer Hydén (red.), The Travelling Concepts of Narrative

/435 Michał Młynarz – Różnorodność po drugiej stronie Atlantyku: Christian Lammert, Katja Sarkowsky (red.), Travelling Concepts: Negotiating Diversity in Canada and Europe

/441 Tomasz Stryjek – Miejsca pamięci i tożsamości w Europie Środkowo- -Wschodniej. Uwagi na marginesie spotkania polskich i niemieckich doświadczeń badawczych w kontekście europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci , t. 1–4

/455 Piotr Kisiel – Porządki (w) pamięci: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci

/460 Mirosława Zielińska – Transfer teorii: Dietlind Hüchtker, Alfrun Kliems (red.), Überbringen – Überformen – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert

/473 Paweł Marczewski – Historyk idei jako tłumacz: Martin J. Burke, Melvin Richter (red.), Why Concepts Matter: Translating Social and Political Thought

/478 BIOGRAMY

/488 ZASADY PUBLIKACJI W STANIE RZECZY

/491 ZAPOWIEDZI I CALL FOR PAPERS

DataListopad 04, 2017