logo

Stan Rzeczy / 09

  • Stan Rzeczy 9

ODWAGA CYWILNA

Pobierz: Stan Rzeczy 9 /// Spis rzeczy (566 pobrań)
Pobierz: Stan Rzeczy 9 /// Edytorial (344 pobrania)

/ 9 Odwaga w imię społeczeństwa

/ 17 ODWAGA W TEORII

/ 18 Barbara A. Misztal – Civil Courage: Its Role in the Contemporary World and Its Place in Social Science

/ 43 Bartosz Mika  – Odwaga cywilna. Granice pojęcia w perspektywie sprawiedliwości ekonomicznej

/ 64 POSŁUSZEŃSTWO ODWADZE

/ 65 Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Agon i higiena. Nieposłuszeństwo obywatelskie a sfera publiczna

/ 85 Michał Kaczmarczyk – Czy nieposłuszeństwo obywatelskie wymaga odwagi cywilnej?

/ 96 TEORETYCY, ODWAGI!

/ 97 Piotr Filipkowski – O (nie)możliwym nonkonformizmie w instytucji totalnej. Od doświadczenia obozowego do teorii socjologicznej (i z powrotem)

/ 127 Aleksandra Kobylińska  – Bohater, donosiciel, kozioł ofiarny. Rozważania o sygnalistach i społecznej roli whistleblowingu

/ 141 Helena Anna Jędrzejczak  – Dietricha Bonhoeffera krytyka teologii liberalnej

/ 161 IDEE I METODA

/ 165 Antoni Dudek – Jakub Karpiński jako historyk

/ 172 Jerzy Eisler – Jakub Karpiński – pierwszy peerelista

/ 182 Piotr Semka – Wykres gorączki III RP

/ 190 Michał Łuczewski – Socjologiczne nawrócenie. Jakuba Karpińskiego teoria komunizmu

/ 212 Jakub Bazyli Motrenko – Zmagania metodologa z empirią. Pozytywistyczna socjologia Jakuba Karpińskiego

/ 245 Mirosława Grabowska – O Jakubie Karpińskim prywatnie i publicznie

/ 248 Jacek Kurczewski – Wzór obywatela

/ 252 Irena Lasota – Zoologiczny antykomunista

/ 258 Rafał Marszałek – O Kubie, Przyjacielu z „Reytana”

/ 263 INTERWENCJA

/ 264 Izabella Bukraba-Rylska – Cóż po socjologii…

/ 275 RECENZJE

/ 276 Arkadiusz Górnisiewicz – Metamorfozy państwa ziemskiego

/ 286 Renata Dopierała – Procesy uspołecznienia w społeczeństwie ponowoczesnym

/ 298 Ryszard Jamka – Dlaczego klaszczemy szlachcie?

/ 311 Jerzy Bartkowski – Nabywanie świadomości narodowej na wsi polskiej i jej przekształcenia – casus Żmiącej

/ 320 Zofia Włodarczyk – (Nie)biedna wieś polska

/ 327 Krzysztof Czarnecki – Różne oblicza kapitału społecznego

/ 336 Mariusz Finkielsztein – Poruszanie się po powierzchni tańca towarzyskiego. Socjologicznie o tańcu

/  346 BIOGRAMY

/  353 ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”

/  356 ZAPOWIEDZI ORAZ CALL FOR PAPERS

Numer tomu:2(9)/2015
DataListopad 07, 2016