logo

Stan Rzeczy / 09

  • Stan Rzeczy 9

ODWAGA CYWILNA

Pobierz: Stan Rzeczy 9 /// Spis rzeczy (629 pobrań)
Pobierz: Stan Rzeczy 9 /// Edytorial (403 pobrania)

/ 9 Odwaga w imię społeczeństwa (17 pobrań)

/ 17 ODWAGA W TEORII

/ 18 Barbara A. Misztal – Civil Courage: Its Role in the Contemporary World and Its Place in Social Science (16 pobrań)
/ 43 Bartosz Mika  – Odwaga cywilna. Granice pojęcia w perspektywie sprawiedliwości ekonomicznej (17 pobrań)

/ 64 POSŁUSZEŃSTWO ODWADZE

/ 65 Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Agon i higiena. Nieposłuszeństwo obywatelskie a sfera publiczna (20 pobrań)
/ 85 Michał Kaczmarczyk – Czy nieposłuszeństwo obywatelskie wymaga odwagi cywilnej? (18 pobrań)

/ 96 TEORETYCY, ODWAGI!

/ 97 Piotr Filipkowski – O (nie)możliwym nonkonformizmie w instytucji totalnej. Od doświadczenia obozowego do teorii socjologicznej (i z powrotem) (24 pobrania)
/ 127 Aleksandra Kobylińska  – Bohater, donosiciel, kozioł ofiarny. Rozważania o sygnalistach i społecznej roli whistleblowingu (22 pobrania)
/ 141 Helena Anna Jędrzejczak  – Dietricha Bonhoeffera krytyka teologii liberalnej (16 pobrań)

/ 161 IDEE I METODA

/ 165 Antoni Dudek – Jakub Karpiński jako historyk (18 pobrań)
/ 172 Jerzy Eisler – Jakub Karpiński – pierwszy peerelista (19 pobrań)
/ 182 Piotr Semka – Wykres gorączki III RP (20 pobrań)
/ 190 Michał Łuczewski – Socjologiczne nawrócenie. Jakuba Karpińskiego teoria komunizmu (16 pobrań)
/ 212 Jakub Bazyli Motrenko – Zmagania metodologa z empirią. Pozytywistyczna socjologia Jakuba Karpińskiego (17 pobrań)
/ 245 Mirosława Grabowska – O Jakubie Karpińskim prywatnie i publicznie (18 pobrań)
/ 248 Jacek Kurczewski – Wzór obywatela (18 pobrań)
/ 252 Irena Lasota – Zoologiczny antykomunista (15 pobrań)
/ 258 Rafał Marszałek – O Kubie, Przyjacielu z „Reytana” (13 pobrań)

/ 263 INTERWENCJA

/ 264 Izabella Bukraba-Rylska – Cóż po socjologii... (18 pobrań)

/ 275 RECENZJE

/ 276 Arkadiusz Górnisiewicz – Metamorfozy państwa ziemskiego (17 pobrań)
/ 286 Renata Dopierała – Procesy uspołecznienia w społeczeństwie ponowoczesnym (15 pobrań)
/ 298 Ryszard Jamka – Dlaczego klaszczemy szlachcie? (22 pobrania)
/ 311 Jerzy Bartkowski – Nabywanie świadomości narodowej na wsi polskiej i jej przekształcenia – casus Żmiącej (21 pobrań)
/ 320 Zofia Włodarczyk – (Nie)biedna wieś polska (18 pobrań)
/ 327 Krzysztof Czarnecki – Różne oblicza kapitału społecznego (15 pobrań)
/ 336 Mariusz Finkielsztein – Poruszanie się po powierzchni tańca towarzyskiego. Socjologicznie o tańcu (15 pobrań)

/  346 BIOGRAMY

/  353 ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”

/  356 ZAPOWIEDZI ORAZ CALL FOR PAPERS

Numer tomu:2(9)/2015
DataListopad 07, 2016