logo

Stan Rzeczy / 08

  SYMBOL: OD ESTETYKI DO SOCJOLOGII

  Pobierz: Stan Rzeczy 8 /// Spis rzeczy (67 pobrań)
  Pobierz: Stan Rzeczy 8 /// Edytorial (73 pobrania)

  Do kupienia w księgarni internetowej Campidoglio

  SPIS RZECZY

  / 9 Robert Pawlik – Symbol: od estetyki do socjologii

  / 16 OBRAZ – SYMBOL

  / 17 Friedrich Theodor Vischer – Symbol (przeł. Piotr Napiwodzki)

  / 35 Aby Warburg – Mnemosyne. Wprowadzenie do Atlasu Pamięci (przeł. Ryszard Kasperowicz, Piotr Napiwodzki, Robert Pawlik)

  / 52 Ryszard Kasperowicz – Symbol jako narzędzie i cel w historii obrazów Aby’ego Warburga

  / 69 HISTORIA SZTUKI JAKO NAUKA O SYMBOLACH

  / 70 Edgar Wind – Wymowność symboli (przeł. Robert Pawlik)

  / 77 Edgar Wind – Obraz i tekst (przeł. Robert Pawlik)

  / 82 Edgar Wind – Ostatnia wieczerza (przeł. Robert Pawlik)

  / 92 Robert Pawlik – Mowa symboli i mowa form. Edgar Wind i Leo Steinberg przeciw zeświecczaniu Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci

  / 117 Ben Thomas – Edgar Wind. A Short Biography

  / 138 Anna Szylar – Manet i narodziny podmiotu

  / 162 SOCJOLOGIA JAKO NAUKA O SYMBOLACH

  / 163 Pierre Bourdieu – O społecznej naturze symboli (przeł. Michał Warchala)

  / 188 Tomasz Warczok – Habitus, szkoła i klasa społeczna. Bourdieu czyta Panofskiego

  / 194 Michał Łuczewski – Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu

  / 228 SYMBOL RELIGIJNY I RELIGIA JAKO SYMBOL

  / 229 Stanisław Obirek – Religia jako system symboli

  / 246 Małgorzata Jankowska – Symbol religijny w literackich nieortodoksyjnych uż yciach. Szkic o kulturowej roli profanacji

  / 266 KłOPOTY Z SYMBOLEM

  / 267 Paweł Grad – Symbol i signum. Przyczynek do krytyki teorii symbolu religijnego

  / 288 Michał Warchala – Totalność i dekonstrukcja. Kilka uwag o symbolu i alegorii

  / 306 INTERWENCJE

  / 307 Mikołaj Pawlak – Ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej. Próba alternatywnego wyjaśnienia

  / 328 Maria Lewicka – O krytyce przeżytków psychologii burżuazyjnej (pardon – neoliberalnej). Uwagi na marginesie artykułu Michała Bilewicza i Mateusza Olechowskiego

  / 346 RECENZJE

  / 347 Tomasz Warczok – Herezja artystyczna – herezja socjologiczna, czyli „Manet to ja”

  / 358 Kamil Kopania – Ostentatio genitalium, czyli seksualność Chrystusa jako dowód Wcielenia

  / 369 Jakub Bazyli Motrenko – Kult Stalina w kalejdoskopie

  / 389 SPIS ILUSTRACJI
  / 393 BIOGRAMY
  / 398 ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”
  / 401 ZAPOWIEDZI ORAZ CALL FOR PAPERS

  Numer tomu:1(8)/2015
  DataCzerwiec 10, 2016