logo

Stan Rzeczy / 08

SYMBOL: OD ESTETYKI DO SOCJOLOGII

Pobierz: Stan Rzeczy 8 /// Spis rzeczy (286 pobrań)
Pobierz: Stan Rzeczy 8 /// Edytorial (298 pobrań)

Do kupienia w księgarni internetowej Campidoglio

SPIS RZECZY

/ 9 Robert Pawlik – Symbol: od estetyki do socjologii (59 pobrań)

/ 16 OBRAZ – SYMBOL

/ 17 Friedrich Theodor Vischer – Symbol (przeł. Piotr Napiwodzki) (59 pobrań)
/ 35 Aby Warburg – Mnemosyne. Wprowadzenie do Atlasu Pamięci (przeł. Ryszard Kasperowicz, Piotr Napiwodzki, Robert Pawlik) (58 pobrań)
/ 52 Ryszard Kasperowicz – Symbol jako narzędzie i cel w historii obrazów Aby’ego Warburga (63 pobrania)

/ 69 HISTORIA SZTUKI JAKO NAUKA O SYMBOLACH

/ 70 Edgar Wind – Wymowność symboli (przeł. Robert Pawlik) (57 pobrań)
/ 77 Edgar Wind – Obraz i tekst (przeł. Robert Pawlik) (56 pobrań)
/ 82 Edgar Wind – Ostatnia wieczerza (przeł. Robert Pawlik) (56 pobrań)
/ 92 Robert Pawlik – Mowa symboli i mowa form. Edgar Wind i Leo Steinberg przeciw zeświecczaniu Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci (56 pobrań)
/ 117 Ben Thomas – Edgar Wind. A Short Biography (54 pobrania)
/ 138 Anna Szylar – Manet i narodziny podmiotu (50 pobrań)

/ 162 SOCJOLOGIA JAKO NAUKA O SYMBOLACH

/ 163 Pierre Bourdieu – O społecznej naturze symboli (przeł. Michał Warchala) (68 pobrań)
/ 188 Tomasz Warczok – Habitus, szkoła i klasa społeczna. Bourdieu czyta Panofskiego (54 pobrania)
/ 194 Michał Łuczewski – Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu (63 pobrania)

/ 228 SYMBOL RELIGIJNY I RELIGIA JAKO SYMBOL

/ 229 Stanisław Obirek – Religia jako system symboli (64 pobrania)
/ 246 Małgorzata Jankowska – Symbol religijny w literackich nieortodoksyjnych użyciach. Szkic o kulturowej roli profanacji (50 pobrań)

/ 266 KłOPOTY Z SYMBOLEM

/ 267 Paweł Grad – Symbol i signum. Przyczynek do krytyki teorii symbolu religijnego (61 pobrań)
/ 288 Michał Warchala – Totalność i dekonstrukcja. Kilka uwag o symbolu i alegorii (50 pobrań)

/ 306 INTERWENCJE

/ 307 Mikołaj Pawlak – Ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej. Próba alternatywnego wyjaśnienia (61 pobrań)
/ 328 Maria Lewicka – O krytyce przeżytków psychologii burżuazyjnej (pardon – neoliberalnej). Uwagi na marginesie artykułu Michała Bilewicza i Mateusza Olechowskiego (56 pobrań)

/ 346 RECENZJE

/ 347 Tomasz Warczok – Herezja artystyczna – herezja socjologiczna, czyli „Manet to ja” (51 pobrań)
/ 358 Kamil Kopania – Ostentatio genitalium, czyli seksualność Chrystusa jako dowód Wcielenia (53 pobrania)
/ 369 Jakub Bazyli Motrenko – Kult Stalina w kalejdoskopie (56 pobrań)

/ 389 SPIS ILUSTRACJI
/ 393 BIOGRAMY
/ 398 ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”
/ 401 ZAPOWIEDZI ORAZ CALL FOR PAPERS

Numer tomu:1(8)/2015
DataCzerwiec 10, 2016