logo

Stan Rzeczy / 05

PRZEŁOM POSTSEKULARNY

Pobierz: Stan Rzeczy 5 /// Spis rzeczy (1126 pobrań)
Pobierz: Stan Rzeczy 5 /// Edytorial (1050 pobrań)

SPIS RZECZY

/ 008  Przełom postsekularny

/ 012  TEOLOGIA I NAUKI SPOŁECZNE:

/ 013  Elżbieta Hałas – Między odrzuceniem religii a zbawianiem świata: itineraria socjologii i postsekularnej teorii społecznej

/ 030  August Comte – Przedmowa do Katechizmu pozytywistycznego (przeł. Konrad Siemaszko, przejrzała Marta Bucholc)

/ 049  Georg Simmel – Studium z socjologii religii (przeł. Marta Bucholc)

/ 065 Florian Znaniecki – Przedmowa do Elementy społeczne parafji rzymsko-katolickiej: wstęp do socjologji parafji

/ 074  DWIE, A NAWET TRZY FALE:

/ 075   Michał Warchala – Postsekularne konstelacje nowoczesności. O historycznych związkach religii i nauk społecznych

/093  Katarzyna Kremplewska – Racjonalność odroczona: postsekularne antycypacje amerykańskie w myśli George’a Santayany

/ 114  Grzegorz Brzozowski – Skonstruowane zło, zakodowane sacrum pragmatyka kulturowa Jeffreya Alexandra wobec sekularyzacji

/ 127    Rafał Wonicki – Między naturalizmem a religią. O idei społeczeństwa postsekularnego w myśli Jürgena Habermasa

/ 137 Ewa Bińczyk – Ocalić Gaję i zbawić zbiorowość. Ekoteologiczne sugestie Brunona Latoura

/ 150  PRÓBY POSTSEKULARYZMU:

/ 151  Keith Tester – Refleksja zarówno socjologiczna, jak i teologiczna: rozmowa z Kieranem Flanaganem (przeł. Karolina Mikołajewska i Stanisław Burdziej)

/ 173   Aneta Gawkowska – Kobieta i ciało. Ujęcie teosocjologiczne

/ 185 Emilia Wrocławska-Warchala – Badania nad teodyceą indywidualną. O konieczności spotkania teologii i nauk społecznych na polu empirii

/ 215 Magdalena Lubańska – Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus  Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim  porządku”

/ 234   Krzysztof C. Matuszek – Ortodoksja refleksyjna. Problem postsekularyzmu w świetle teorii systemów społecznych

/ 254  RECENZJE I POLEMIKI:

/ 255  Paweł Grad – Teologię też, niestety: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). The Problem of Political  Theology

/ 265 Robert Pawlik – Bóg jako alegoria królów: zwolennicy i wrogowie Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). The Problem of Political Theology

/ 280 Jacek Kochanowicz – Narodowy zaułek: Michał Łuczewski. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej

/ 287 Małgorzata Głowacka-Grajper – Długa droga do antropologii nacjonalizmu: Krzysztof Jaskułowski. Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu

/ 293  Krzysztof Jaskułowski – W odpowiedzi Małgorzacie Głowackiej-Grajper

/ 296  Joanna Wawrzyniak – Katyń. Reaktywacja: Alexander Etkind, Rory Finnin, Uilleam Blacker, Julie Fedor, Simon Lewis, Maria Malksoo, Matilda Mroz. Remembering Katyn

/ 303  Weronika Grzebalska – Przerwane milczenie: Sonia M. Hedgepeth, Rochelle G. Saidel (red.). Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust

/ 309 Wojciech Jerzy Burszta – Malinowski raz jeszcze: Marta Rakoczy. Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego

/ 313 Tomasz Maślanka – Socjologia kryzysu – kryzys socjologii: Krzysztof Wielecki. Kryzys i socjologia

/ 319  Łukasz Błoński – Zachodnia cywilizacja, czyli kim jesteśmy i dokąd zmierzamy: Niall Ferguson. Cywilizacja. Zachód i reszta świata

/ 327 Jakub Szewczyk – Kto ucieka z miasta?: Katarzyna Kajdanek. Suburbanizacja po polsku

/ 334  Arkadiusz Peisert – Kapitał społeczny czy lokalny układ?: Ireneusz Sadowski. Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej

/ 338  BIOGRAMY
/ 346  ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”
/ 349  CALL FOR PAPERS NUMERU POŚWIĘCONEGO
ODWADZE CYWILNEJ
/ 352  CALL FOR PAPERS NUMERU POŚWIĘCONEGO POJĘCIOM

DataPaździernik 15, 2013