logo

Stan Rzeczy / 02

KREATYWNA NAUKA

Pobierz: Stan Rzeczy 2 /// Spis rzeczy (299 pobrań)
Pobierz: Stan Rzeczy 2 /// Edytorial (296 pobrań)

SPIS RZECZY

/ 008 Kreatywna nauka

NA ZACHODZIE

/ 012 Izabela Wagner – Geniusz czy biznesmen? Sprzężenie karier drogą do sukcesu w nauce

/ 077 Michel Villette – Pierre Bourdieu – portret kapitalisty (tłum. Zofia Boni)

/ 084 Paweł Armada – Między problemem teologiczno-politycznym a wiarą politologa. Kilka uwag o szkole Straussowskiej

NA WSCHODZIE

/112 Paweł Rojek – Jak była zrobiona tartusko-moskiewska szkoła semiotyczna?

/ 143 Boris Uspienski – Niezależność, a nie sprzeciw. O fenomenie tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej z Borisem Uspienskim, jednym z jej przywódców, rozmawia Paweł Rojek

W MITTELEUROPIE

/ 146 Karolina Wigura – Pokolenie pomocników artylerii. Habermas, Ratzinger, Luhmann i niemieckie spory

/ 168 Marta Bucholc – Warszawska szkoła historyków idei – o potrzebie porządku w myśleniu o historii myśli

INTERWENCJA

/ 186 Antoni Sułek – Metoda i znaczenie w badaniach ankietowych. Przypadek badań nad postawami wobec Żydów

RECENZJE I POLEMIKI

/ 216 Łukasz Pawłowski – Skutki rozczarowania światem Bronisław Baczko. Rousseau: Samotność i wspólnota

/ 221 Michał Sokulski – Andrzej Walicki. Filozofia polskiego romantyzmu

/ 249 Tomasz Warczok – O Bourdieu przejrzyście i krytycznie Karolina Sztandar-Sztanderska. Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu

/ 255 Rafał Wonicki – O filozoficznych źródłach racjonalności komunikacyjnej – czyli w stronę hermeneutycznej interpretacji teorii Habermasa
Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa

/ 268 Krzysztof C. Matuszek – Habermas a Luhmann – systemy  i ideologie
Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa

/ 272 Jan Winczorek – Czy istnieją systemy wojenne?
Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna

/ 283 Michał Kaczmarczyk – Ślepa plama systemu
Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna

/ 291 Krzysztof C. Matuszek – Spór o Luhmanna. Odpowiedź na recenzje

/ 295 Andrzej Waśkiewicz – Czy proste równoległe przecinają się w przestrzeni? Kreatywna recenzja książki Bruce’a Taylora In 90 Days, Where Asia Meets Africa

BIOGRAMY
/ 304 Biogramy

ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”
/ 310 Zasady publikacji w „Stanie Rzeczy”
CALL FOR PAPERS NUMERU POŚWIĘCONEGO ZAANGAŻOWANIU I NEUTRALNOŚCI W NAUKACH SPOŁECZNYCH
/ 313 Call for Papers numeru poświęconego zaangażowaniu i neutralności w naukach społecznych

do góry
Numer tomu:1(2)2012
DataCzerwiec 03, 2012