logo

Stan Rzeczy / 01

 • Stan Rzeczy
 • Stan Rzeczy w Traffic Club
  Stan Rzeczy
  w Traffic Club
 • Stan Rzeczy w Empiku
  Stan Rzeczy
  w Empiku

KŁOPOTY Z DEMONAMI

Pobierz: Stan Rzeczy 1 (cały numer w PDF) (653 pobrania)
Wersją pierwotną pisma jest wersja papierowa.

SPIS RZECZY

/ 006 Stan Rzeczy /01 Edytorial | Kłopoty z demonami

POWRÓT DEMONÓW

/ 010 Ernest Gellner – Diabeł w filozofii nowożytnej, przeł. Koło Naukowe Socjologii Teoretycznej przy Kolegium MISH UW

/ 016 Michał Łuczewski – Demoniczne źródła nauk społecznych / Tekst powstał w ramach grantu NCN nr N N116 697840

/ 048 Marek M. Kurowski – Socjologiczne opętanie

/ 064 Niklas Luhmann – Nakaz boży jako forma wolności, przeł. Kinga Marulewska

/082 Niklas Luhmann – Wyróżnicowanie się religii, przeł. Kinga Marulewska

/ 103 Tomasz Stępień – Grzech i kara złych duchów w kontekście ich niematerialnej natury. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu

DEMONY W HUMANISTYCE

/ 117 Gabriela Matuszek – Demony Przybyszewskiego, czyli o szatanie wczesnej nowoczesności

/ 131 Magdalena Zowczak – Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii

DEMONY W EKONOMII

/ 146 Piotr Koryś – Szatański młyn, czyli kilka uwag o Wielkiej transformacji Polanyiego

/ 155 Karl Polanyi – Samoregulujący się rynek i fikcyjne towary: praca, ziemia i pieniądz, przeł. Maria Zawadzka

EGZORCYZMY

/ 165 Tadeusz Szawiel – Obecność filozofii a nauki społeczne

/ 180 Peter Berger – Co się stało z socjologią?, przeł. Stanisław Burdziej

/ 185 Stanisław Burdziej – Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera Zniechęcenia do socjologii

/ 193 Michael Burawoy – Krytyczny zwrot ku socjologii obywatelskiej, przeł. Karolina Mikołajewska

/ 209 Michael Burawoy – Socjologia anioła, z Michaelem Burawoyem rozmawia Michał Łuczewski

RECENZJE I POLEMIKI

/ 215 Tomasz Maślanka – Eupatrydzi ducha i obcość transcendentalna. Recenzja książki Andrzeja Waśkiewicza

/ 228 Krzysztof Mularski – Jarosław Kuisz Charakter prawny porozumień sierpniowych 1980–1981

/ 238 Jarosław Kuisz – Odpowiedź na recenzję Krzysztofa Mularskiego

/ 248 Mariusz Ferenc – Więcej życia! Agata Bielik-Robson, Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności

/ 253 Arkadiusz Peisert – Tomasz Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji

/ 259 Paula Płukarska – Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn: O socjalizmie i kapitalizmie z perspektywy moralnej

/ 273 Marcin Serafin – Prywatyzując Polskę Elizabeth Dunn: Antropologiczne spojrzenie na polską transformację

/ 281 Marek Krajewski – Narzędzie wielofunkcyjne. O książce Tomasza Rakowskiego Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego

/ 292 Elżbieta Ciżewska – Paweł Rojek, Semiotyka Solidarności. Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność 1981 roku

BIOGRAMY
 

ZASADY PUBLIKACJI W „STANIE RZECZY”
/ 301 Zasady publikacji w „Stanie Rzeczy”

do góry
Numer tomu:1(1)/2011
DataSierpień 03, 2011