logo

Redakcja

 • dr Jakub Bazyli Motrenko

  Redaktor Naczelny | jakub.motrenko@stanrzeczy.edu.pl
  Absolwent Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Warszawie, Bordeaux i Poitiers. Uczestnik szkół letnich w Dubrowniku (2012) i Wiedniu (2013), visiting fellow w Centre for Philosophy of Natural and Social Science w LSE (2015). Zajmuje się filozofią i socjologią nauk społecznych oraz historią socjologii. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat przełomu antypozytywistycznego w polskiej socjologii w latach 70. i 80. XX w. Członek zespołu projektu “W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii”.

  dr Karolina J. Dudek

  Zastępca Redaktora Naczelnego, Webmaster | karolina.dudek@stanrzeczy.edu.pl
    karolina-j-dudekDoktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant i menedżer. Współpracuje z architektami przy tworzeniu biur: wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do wspomagania procesów planowania, projektowania i organizowania przestrzeni organizacji. W latach 2013-2015 realizowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium). Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (m.in. Oddolne tworzenie kultury, Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa) i w Instytucie Socjologii UW. Współautorka filmu antropologicznego Żeby to było ciekawe… (2009) zrealizowanego jako projekt badawczy (grant MNiSW). Współredaktorka tomów: Nowe kłopoty z kulturą (2016) oraz Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015).

  dr hab. Marta Bucholc

  – historia idei, socjologia historyczna, socjologia humanistyczna | bucholcm@is.uw.edu.pl
  Marta Bucholc (fot. Maciej Komornik) Marta Bucholc jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Bonn i adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2006 uzyskała doktorat, a w roku 2014 habilitację. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w zakresie socjologii i filozofii oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Za pracę magisterską z socjologii otrzymała Nagrodę im. Floriana Znanieckiego. Jest członkiem rady naukowej „Law and Society Review”. Otrzymała Stypendium Tygodnika "Polityka" i Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, była stypendystką Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tłumaczka literatury naukowej z angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Autorka m. in. Samotności długodystansowca (2013), Piątego wymiaru (2016) oraz Sociology in Poland: To Be Continued? (2016).

  dr hab. Michał Łuczewski

  teoria społeczna, religia, naród, ruchy społeczne | luczewski@gmail.com
  Michał Łuczewski (Redaktor Naczelny) doktor socjologii, psycholog. Dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II, adiunkt w Zakładzie Metodologii Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii UW. Zajmuje się socjologią państwa, narodu, pamięci, ruchów społecznych i młodzieży, a także myślą i nauczaniem Karola Wojtyły, tematyką przywództwa i wartości. Stypendysta m.in.: Collegium Invisibile, Fundacji im. W. Fulbrighta na Columbia University i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniony w konkursie pod patronatem Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP (w 2008 r.) na najlepszy doktorat z nauk społecznych, laureat Józef Tischner Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Autor i redaktor książek: Portret młodego pokolenia, IBnGR 2009, Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts, Peter Lang Verlag 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN 2011 oraz Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, UMK 2012, Solidarity Step by Step // Solidarność krok po kroku, CMJPII 2015 i Polityki historyczne. Europejskie miejsca pamięci w późnej nowoczesności (OMP 2016). Współpracował w produkcjach telewizyjnych, dotyczących moralnego wymiaru polskiej transformacji: „System 09” i „Fantazmaty Powstania Warszawskiego”, ostatnio wyprodukował film dokumentalny: „Ojciec, syn i przyjaciel” o solidarności i przebaczeniu w Polsce.

  dr Dominika Michalak

  dzialrecenzji@stanrzeczy.edu.pl
  obroniła doktorat w Instytucie Socjologii UW w 2017 roku. Interesuje się socjologicznymi badaniami wiedzy, zwłaszcza akademickiej. Obecnie pracuje w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

  dr Mikołaj Pawlak

  teoria socjologiczna, historia socjologii | mikolajpawlak@uw.edu.pl
  Mikolaj Pawlak Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię nowego instytucjonalizmu, studia nad migracjami oraz socjologię wiedzy. W jego książce „Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko” zastosowana jest perspektywa neoinstytucjonalnych studiów nad organizacjami do zagadnienia powstających polityk integracji uchodźców w Polsce. Obecnie kieruje projektem badawczym „Co wypełnia próżnię socjologiczną?”, w którym problem poziomów mikro i makro w socjologii podejmowany jest z perspektywy sieci społecznych oraz nowego instytucjonalizmu. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” oraz działaczem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współorganizuje seminarium naukowe „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”. Publikował w „European Societies”, „Polish Sociological Review”, „Studiach Socjologicznych”, „Studiach Migracyjnych – Przeglądzie Polonijnym” oraz w „Normach, Dewiacjach i Kontroli Społecznej”.

  dr Joanna Wawrzyniak

  – socjologia pamięci, socjologia historyczna | wawrzyniakj@is.uw.edu.pl
    joanna-wawrzyniak-2016Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (historia i socjologia) oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (nauki polityczne). Główne zainteresowania naukowe: pamięć społeczna, biografia i oral history, socjologia historyczna, historia społeczna i intelektualna, socjologia i antropologia gospodarki. Laureatka stypendium dla młodych naukowców Tygodnika „Polityka”; visiting fellow w New School for Social Research (New York), Freiburg Institute for Advanced Studies, Imre Kertész Kolleg (Jena) oraz Instytucie Herdera w Marburgu. Od 2011 roku współprowadzi międzynarodowy program Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe przy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (wraz z Małgorzatą Pakier, POLIN). Blisko współpracuje z Domem Spotkań z Historią w Warszawie. Kierowniczka kilku grantów finansowanych przez NCN i NPRH; obecnie: Transnarodowe i interdyscyplinarne źródła polskiej humanistyki: korespondencja i publicystyka Stefana Czarnowskiego oraz Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych. Autorka, współautorka, redaktorka wielu publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim. Ostatnio wydała m.in.: M. Pakier and J. Wawrzyniak, red. (2016). Memory and Change in Europe. Foreword by J. K. Olick. Berghahn Books; Z. Bogumił, J. Wawrzyniak, T. Buchen, C. Ganzer (2015). The Enemy on Display. Berghahn Books. K. Kończal and J. Wawrzyniak, red. (2015). S. Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937). Oficyna Naukowa, oraz J. Wawrzyniak (2015). Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland. Tłum. S. Lewis. Peter Lang. Pracuje obecnie nad książką poświęconą intelektualnej historii polskich studiów nad pamięcią w perspektywie porównawczej oraz nad biograficznymi konsekwencjami transformacji przemysłu.
 • Ewa Balcerzyk

  Sekretarz Redakcji | ewa.balcerzyk@stanrzeczy.edu.pl
  Ewa Balcerzyk Absolwentka MISH UW oraz Podyplomowych Studiów Edytorskich Instytutu Badań Literackich PAN. Na wydziale Artes Liberales UW przygotowuje pracę magisterską dotyczącą recepcji antyku w kulturze średniowiecznej. Wyniki dotychczasowej pracy badawczej ukażą się wkrótce w "Przeglądzie Humanistycznym".

  Filip Łapiński

  Sekretarz Redakcji |filip.lapinski@stanrzeczy.edu.pl
  Student socjologii i psychologii w ramach MISH UW. Przygotowuje pracę magisterską z dziedziny psychologii społecznej poświęconą różnicom w myśleniu moralnym wśród zwolenników różnych doktryn politycznych, a także pracę licencjacką na temat perspektyw rozwoju konserwatywnej teorii krytycznej w naukach społecznych.

  Dominika Michalak

  Dział recenzji | dzialrecenzji@stanrzeczy.edu.pl
  obroniła doktorat w Instytucie Socjologii UW w 2017 roku. Interesuje się socjologicznymi badaniami wiedzy, zwłaszcza akademickiej. Obecnie pracuje w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

  Anna Łucja Mróz

  Język polski | anna.mroz@stanrzeczy.edu.pl
  Anna Ł. Mróz Absolwentka Filologii Polskiej UW, ukończyła specjalizację redaktorsko-wydawniczą, pracę magisterską poświęciła zagadnieniom ortograficzno-interpunkcyjnym. Jest członkiem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego. Współprowadziła Poradnię Językową UW oraz prowadziła zajęcia z kultury języka polskiego dla studentów pierwszego roku Filologii Polskiej UW.

  Joanna Cieloch-Niewiadomska

  Język polski | joanna.niewiadomska@stanrzeczy.edu.pl
  Absolwentka filologii polskiej i filozofii w ramach MISH UW. Pracuje w Bibliotece Narodowej. Pisze doktorat z bibliologii.      
   

  Monika Żychlinska

  Język angielski | monika.zychlinska@gmail.com
  Socjolożka i amerykanistyka, doktorantka w Instytucie Socjologii UW. Studiowała też na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz New School for Social Research w Nowym Jorku (dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). Interesują ją zagadnienia związane z pamięcią kulturową, zwłaszcza pamięcią wojny i traumy, oraz jej wpływem na kształtowanie się tożsamości indywidualnej i zbiorowej, płcią kulturową oraz ruchami społecznymi. Przygotowuje doktorat na temat roli i miejsca kobiet-weteranek wojny wietnamskiej w amerykańskiej pamięci zbiorowej, na który otrzymała grant w 11 edycji konkursu Preludium NCN. Autorka przekładów naukowych z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Współtłumaczyła J. Lofland et al. Analiza układów społecznych: przewodnik metodologiczny po badaniach społecznych (z A. Kordasiewicz i S. Urbańska, Warszawa: Scholar, 2009). Ostatnio, razem z Eriką Fontaną, opublikowała artykuł Museal Games and Emotional Truths: Creating Polish National Identity at the Warsaw Rising Museum, „East European Politics, Societies and Cultures” 2 (2016): 235-269.

  Michelle Granas

 • Adam Gendźwiłł

   – z wykształcenia socjolog i geograf, absolwent MISH UW, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii polityki (2014, Instytut Socjologii UW). Od 2012 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, od 2014 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Stypendysta Programu Fulbrighta (roczny pobyt na Wydziale Nauk Politycznych Northwestern University w Evanston, 2012), laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015). Zajmuje się badaniami polityki lokalnej, ustrojów samorządów terytorialnych, systemów wyborczych i partii politycznych. Interesuje się także metodologią badań społecznych i projektowaniem badań sondażowych. Brał udział w kilkunastu projektach badawczych – krajowych i zagranicznych, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki i Program Współpracy Polsko-Norweskiej. Współpracował m.in. z Centrum Badania Opinii Społecznej i Fundacją Batorego. Jest autorem i współautorem książek, raportów, artykułów naukowych, ekspertyz i tekstów publicystycznych. Ostatnie publikacje: Współpraca międzygminna w Polsce: Związek z rozsądku (Wyd. Naukowe Scholar), Skąd się biorą głosy nieważne w wyborach do sejmików województw? („Studia Socjologiczne”), Skutki wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach lokalnych („Studia Regionalne i Lokalne”).