logo

Promocja i dystrybucja

Karolina J. Dudek

karolina.dudek@stanrzeczy.edu.pl

 

karolina-j-dudekDoktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Zastępca Redaktora naczelnego “Stanu Rzeczy”, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant i menedżer. Współpracuje z architektami przy tworzeniu biur: wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do wspomagania procesów planowania, projektowania i organizowania przestrzeni organizacji. W latach 2013-2015 realizowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium). Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (m.in. Oddolne tworzenie kultury, Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa) i w Instytucie Socjologii UW. Współautorka filmu antropologicznego Żeby to było ciekawe… (2009) zrealizowanego jako projekt badawczy (grant MNiSW). Współredaktorka tomów: Nowe kłopoty z kulturą (2016) oraz Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015).

Marcin Trepczyński

marcin.trepczynski@stanrzeczy.edu.pl

Marcin Trepczyński

Wydawca Stanu Rzeczy oraz książek z zakresu humanistyki (wydawnictwo Campidoglio); z wykształcenia filozof i prawnik; adiunkt w Instytucie Filozofii UW (filozofia średniowieczna) i w Instytucie Badań Edukacyjnych (nauczanie filozofii i system kwalifikacji), od czasu do czasu muzyk rockowy (zespół Souvlaki).

Julia Harasimowicz

julia.harasimowicz@gmail.com

Julia Harasimowicz

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW oraz studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na tej samej uczelni. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kultury wizualnej okresu międzywojennego oraz kulturowego obrazu dziecka i dzieciństwa. Publikowała artykuły pokonferencyjne, popularnonaukowe oraz teksty w katalogach wystaw.