logo

Piotr Koryś – Szatański młyn, czyli kilka uwag o Wielkiej transformacji Polanyiego

Artykuł przedstawia poglądy Karla Polanyiego na tle myśli pierwszej połowy XX wieku. Zrekonstruowane w nim zostały główne tezy Wielkiej Transformacji dotyczące formowania się dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, który niszczył dawne struktury, i nowoczesnego społeczeństwa, które zapoznało jego rolę.

Słowa kluczowe: Karl Polanyi, kapitalizm, kryzys Zachodu, antropologia ekonomiczna.

/// Summary. Satanic Mill. Remarks on Karl Polanyi’s The Great Transformation

The article presents the ideas of Karl Polanyi against the background of worldview of the first half of 20th century. It reconstructs basic concepts of The Great Transformation, concerning capitalism in 19th century, destroyed old structures, and modern society, which misinterpreted the role of the market exchange.

Keywords: Karl Polanyi, capitalism, crisis of the West, anthropological economy.

do góry

 

Odpowiedz

*

captcha *