logo

PAWEŁ MARCZEWSKI – UCZYNIĆ WOLNOŚĆ NIEUCHRONNĄ

WĄTKI REPUBLIKAŃSKIE W MYŚLI ALEXISA DE TOCQUEVILLE'A

Paweł Marczewski, Uczynić wolność nieuchronnąPAWEŁ MARCZEWSKI – UCZYNIĆ WOLNOŚĆ NIEUCHRONNĄ. WĄTKI REPUBLIKAŃSKIE W MYŚLI ALEXISA DE TOCQUEVILLE’A

Alexis de Tocqueville najczęściej bywał określany mianem liberała albo konserwatysty. Paweł Marczewski proponuje inne czytanie jego dzieła. Przypisuje go tradycji republikańskiej, żywo obecnej choćby w amerykańskiej myśli Ojców Założycieli czy w okresie francuskiego Oświecenia. Ideał wolności politycznej spotykał się u Tocqueville’a zarówno z szacunkiem dla religii, cnotą patriotyzmu, negatywną oceną fatalizmu historycznego, jak i usprawiedliwieniem imperializmu. Autor napisał poważną i zarazem pasjonującą książkę, w której kwestionuje nasze utarte pojęcia polityczne i dotychczasowe odczytania myśli wielkiego francuskiego pisarza.

Paweł Śpiewak

Wydawnictwo IFiS PAN 2012
ISBN: 978-83-7683-056-8
Patronat medialny: Stan Rzeczy, Przegląd Polityczny

Odpowiedz

*

captcha *