logo

Category

Stan Rzeczy / 04

Jacyno: Odkrywanie mikrofizyki nierówności

Główną tezą książki jest to, że kultury klasowe należy pojmować jako rywalizujące uniwersalności. W tej tezie Autorzy słusznie eksponują istotny rys podejścia Pierre’a Bourdieu, a mianowicie relacyjność treści i zasad konstytuujących kultury klasowe.
Czytaj dalej

Gendźwiłł: Paradoksalna reprezentacja

O reprezentacji politycznej trzeba pisać, bo to jedna z najważniejszych idei współczesnych demokracji i jedno z kluczowych pojęć teorii polityki.
Czytaj dalej

Nowakowska: W poszukiwaniu wspólnej pamięci

Żyjemy w epoce upamiętniania, jak stwierdził Pierre Norra. A socjolodzy żyją w epoce badań owych upamiętnień. Praca Krzysztofa Malickiego jest jedną z wielu pozycji dotyczących pamięci i upamiętniania, które pojawiły się ostatnio na rynku wydawniczym. Tym razem mamy szansę poznać analizę dotyczącą pamięci regionalnej.
Czytaj dalej

Karkowska: Pamięć GUŁagu czy pamięć o GUŁagu?

Liczne opracowania, zbiory dokumentów czy wspomnienia dotyczące obozów pracy w ZSRR, nazywanych GUŁagiem, najczęściej mają na celu przedstawienie samego systemu łagrów powstałych niedługo po rewolucji październikowej w Rosji i ukazanie losów ludzi, przymuszanych do wycieńczającej, niewolniczej pracy. Ten obraz i ta konwencja (...) powoli przestają jednak wystarczać.
Czytaj dalej

Głowacka-Grajper: Pamięć i uznanie

Sławomir Kapralski podjął się bardzo trudnego zadania – zrekonstruowania tożsamości, o której nie wiadomo, czy jest właśnie kształtowana, czy w ogóle istnieje, czy też istnieje od dawna, lecz jest niezrozumiała na gruncie kultury i nauki europejskiej. Romowie od wieków zarówno fascynują, jak i wprawiają w konsternację europejskie społeczeństwa.
Czytaj dalej

Kołodziejska: Wiele twarzy sekularyzmu

Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze "Rethinking Secularism" mierzą się z tradycyjnym rozumieniem sekularyzmu jako uniwersalnego zjawiska będącego logicznym następstwem procesów globalizacji i modernizacji. Ich celem jest pokazanie, że tak jak nie ma na świecie jednej religii, lecz ich wielość, tak nie można mówić o jednym sekularyzmie.
Czytaj dalej

Wiśniewski: Czyja historia, jaka teoria?

Fantomowe ciało króla historyk mógłby odrzucić z powodu wielu rażących błędów (czy raczej nieścisłości i niedomówień) faktograficznych. Poziomu faktów i ich interpretacji dotyczył również dwugłos Tomasza Zaryckiego oraz Jana Sowy, opublikowany na łamach ostatniego „Stanu Rzeczy”. Ale nie o fakty w tej książce chodzi.
Czytaj dalej

Brzostek: Książka o Żydach

Książka Pawła Śpiewaka niemal od roku żyje własnym życiem wśród czytelników, na forach internetowych i w polemikach prasowych. Spotkała się z surową krytyką. Można było przeczytać, że wypełnia ją „monotonne liczenie Żydów w najnowszej historii Polski. Wnioski nie są dla nas żadnym zaskoczeniem. Żydów było za dużo!”
Czytaj dalej

Bertram: Społeczeństwo rozstrzaskane

Powojenną historię Polski przywykliśmy dzielić cezurami Wielkich Polskich Miesięcy – Października, Grudnia, Sierpnia – bądź za pomocą nazwisk przywódców. Mówimy i myślimy o stalinizmie, gomułkowskiej małej stabilizacji czy gierkowskiej „drugiej Polsce”.
Czytaj dalej

Rakowski: Obrona metodologiczna. Etnografia – animacja – sztuka

Etnografia – animacja – sztuka. Obrona metodologiczna Tomasz Rakowski Uniwersytet Warszawski   Współczesna sztuka zaangażowana działa często w taki sposób, by podporządkować się efektowi realności działania – by wytwarzać wyraźna zmianę społeczną, tak jak ma to miejsce w działaniach Artura Żmijewskiego (2007). Żmijewski w swoim manifeście pisze wyraźnie że sztukę może być stać na pewną polityczną dojrzałość, że
Czytaj dalej