logo

Category

blog
Stan Rzeczy 1(2)2012 - okres niebieski

Winczorek: Czy istnieją systemy wojenne?

Czy istnieją systemy wojenne? Jan Winczorek Uniwersytet Warszawski /// Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna Książka Krzysztofa Matuszka Systemy wojenne należy do wciąż słabo reprezentowanego w Polsce gatunku prac socjologicznych, w których rozwija się, krytycznie komentuje i wykorzystuje do kolejnych badań teorię systemów społecznych Niklasa Luhmanna. Do tej
Czytaj dalej

I Kongres Doktorantów – Moda Socjologa

Instytut Socjologii UW oraz Stan Rzeczy zapraszają na I Kongres Doktorantów, który odbędzie się 25 i 26 kwietnia 2014 roku w IS UW. Tematem wydarzenia będą tendencje badawcze wśród doktorantów socjologii i innych nauk społecznych - filozofii, psychologii, pedagogiki, kulturoznawstwa.
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 02

Matuszek: Habermas a Luhmann systemy i ideologie

Habermas a Luhmann systemy i ideologie Krzysztof C. Matuszek Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /// Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa Główną tezą książki Tomasza Maślanki jest ujęcie socjologicznej teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa jako filozoficznej teorii racjonalności.
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 1(2)2012 - okres niebieski

Wonicki: O filozoficznych źródłach racjonalności komunikacyjnej – czyli w stronę hermeneutycznej interpretacji teorii Habermasa

O filozoficznych źródłach racjonalności komunikacyjnej – czyli w stronę hermeneutycznej interpretacji teorii Habermasa Rafał Wonicki Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk /// Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa Dzisiaj mało kto wierzy jeszcze w rozum oświeceniowy, raczej służy on antyoświeceniu, a słowo racjonalność może brzmieć dla wielu pejor
Czytaj dalej

Chmielewska-Szlajfer: The Sociology of Elite Distinction

Wydaną w 2010 roku "Socjologię dystynkcji elit" Jeana-Pascala Daloza należy traktować przede wszystkim jako podręczny leksykon na temat teorii dystynkcji. Tom przedstawia szerokie omówienie istniejących w naukach społecznych teorii na temat stratyfikacji, statusu, władzy i dystynkcji właśnie – terminu, który zyskał swoistą sławę dzięki Pierre’owi Bourdieu.
Czytaj dalej

Sowa: Poczucie sprawstwa i podmiotowości w polskich debatach historycznych

Korzystając z możliwości, jaką dała mi redakcja „Stanu Rzeczy”, chciałbym krótko odnieść się do głównych tez postawionych przez Tomasza Zaryckiego w recenzji mojej książki Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Zacznę od tych momentów, w których zgadzam się z autorem tekstu, aby przez wyjaśnienie spraw wątpliwych i stawianych przez Zaryckiego pod znakiem zapytania dojść do kwestii polemicznyc
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 02

Warczok: O Bourdieu przejrzyście i krytycznie

O Bourdieu przejrzyście i krytycznie Tomasz Warczok Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie /// Karolina Sztandar-Sztanderska. Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu Wydana w 2010 r. Teoria praktyki i praktyka teorii autorstwa Karoliny Sztandar-Sztanderskiej to kolejna, po książce Anny Matuchniak-Krasuskiej (2010), pozycja poświęcona teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Wcześniej w z
Czytaj dalej

Jacyno: Odkrywanie mikrofizyki nierówności

Główną tezą książki jest to, że kultury klasowe należy pojmować jako rywalizujące uniwersalności. W tej tezie Autorzy słusznie eksponują istotny rys podejścia Pierre’a Bourdieu, a mianowicie relacyjność treści i zasad konstytuujących kultury klasowe.
Czytaj dalej

Gendźwiłł: Paradoksalna reprezentacja

O reprezentacji politycznej trzeba pisać, bo to jedna z najważniejszych idei współczesnych demokracji i jedno z kluczowych pojęć teorii polityki.
Czytaj dalej

Zarycki: Fantomowe ciało króla

Jan Sowa opublikował ciekawą książkę będącą istotnym wkładem do dyskusji nad źródłami polskiego zacofania, potencjałem tradycji przedrozbiorowych jako symbolicznego zasobu endogenicznego dla polskich prób modernizacji oraz debaty na temat odniesienia teorii postkolonialnej do polskiego kontekstu.
Czytaj dalej