logo

Piotr Koryś – Szatański młyn, czyli kilka uwag o Wielkiej transformacji Polanyiego

Artykuł przedstawia poglądy Karla Polanyiego na tle myśli pierwszej połowy XX wieku. Zrekonstruowane w nim zostały główne tezy Wielkiej Transformacji dotyczące formowania się dziewiętnastowiecznego kapitalizmu, który niszczył dawne struktury, i nowoczesnego społeczeństwa, które zapoznało jego rolę. Słowa kluczowe: Karl Polanyi, kapitalizm, kryzys Zachodu, antropologia ekonomiczna. /// Summary. Satanic Mill. Remarks o
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio