logo

Recenzja: Elizabeth Dunn – Prywatyzując Polskę

ELIZABETH DUNN, PRYWATYZUJĄC POLSKĘ O SOCJALIZMIE I KAPITALIZMIE Z PERSPEKTYWY MORALNEJ Paula Płukarska[1] We wspomnianej w tytule książce[2] Elizabeth Dunn omawia zagadnienie polskiej transformacji gospodarczej. Jak było możliwe w tak krótkim czasie przejście od gospodarki socjalizmu państwowego do kapitalizmu? Czego wymagała międzysystemowa zmiana i który ostatecznie czynnik zadecydował o jej powodzeniu? Próbując o
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio