logo

Fałkowski: O paleniu papierosów po durkheimowsku

Amerykański socjolog Randall Collins, znawca m.in. dzieła Maxa Webera, od lat przekonuje nas o aktualności innego klasyka nauk społecznych – Emile’a Durkheima. Zainspirowany jego socjologią religii, a także pracami Ervinga Goffmana, Collins przedstawia w ostatnio przetłumaczonych na język polski Łańcuchach rytuałów interakcyjnych (2011) własną mikrosocjologiczną teorię rytuałów, które – trzeba to dodać – widzi dosłow
Czytaj dalej

Chmielewska-Szlajfer: The Sociology of Elite Distinction

Wydaną w 2010 roku "Socjologię dystynkcji elit" Jeana-Pascala Daloza należy traktować przede wszystkim jako podręczny leksykon na temat teorii dystynkcji. Tom przedstawia szerokie omówienie istniejących w naukach społecznych teorii na temat stratyfikacji, statusu, władzy i dystynkcji właśnie – terminu, który zyskał swoistą sławę dzięki Pierre’owi Bourdieu.
Czytaj dalej

Sowa: Poczucie sprawstwa i podmiotowości w polskich debatach historycznych

Korzystając z możliwości, jaką dała mi redakcja „Stanu Rzeczy”, chciałbym krótko odnieść się do głównych tez postawionych przez Tomasza Zaryckiego w recenzji mojej książki Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Zacznę od tych momentów, w których zgadzam się z autorem tekstu, aby przez wyjaśnienie spraw wątpliwych i stawianych przez Zaryckiego pod znakiem zapytania dojść do kwestii polemicznyc
Czytaj dalej

Zarycki: Fantomowe ciało króla

Jan Sowa opublikował ciekawą książkę będącą istotnym wkładem do dyskusji nad źródłami polskiego zacofania, potencjałem tradycji przedrozbiorowych jako symbolicznego zasobu endogenicznego dla polskich prób modernizacji oraz debaty na temat odniesienia teorii postkolonialnej do polskiego kontekstu.
Czytaj dalej

Jędrzejczak: Nieodzowność konserwatyzmu

„Nieodzowność konserwatyzmu” to ładny tytuł. Ma w sobie coś staroświeckiego (ta nieodzowność!), ma w sobie jasną deklarację ideową, ma w sobie inteligencki sznyt. Tomasz Merta nadał go esejowi, którym w 1997 roku odpowiadał Timothy’emu Snyderowi, negującemu istnienie polskiego konserwatyzmu po ‘89 roku.
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio