logo

Kołodziejska: Wiele twarzy sekularyzmu

Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze "Rethinking Secularism" mierzą się z tradycyjnym rozumieniem sekularyzmu jako uniwersalnego zjawiska będącego logicznym następstwem procesów globalizacji i modernizacji. Ich celem jest pokazanie, że tak jak nie ma na świecie jednej religii, lecz ich wielość, tak nie można mówić o jednym sekularyzmie.
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio