logo

Karkowska: Pamięć GUŁagu czy pamięć o GUŁagu?

Liczne opracowania, zbiory dokumentów czy wspomnienia dotyczące obozów pracy w ZSRR, nazywanych GUŁagiem, najczęściej mają na celu przedstawienie samego systemu łagrów powstałych niedługo po rewolucji październikowej w Rosji i ukazanie losów ludzi, przymuszanych do wycieńczającej, niewolniczej pracy. Ten obraz i ta konwencja (...) powoli przestają jednak wystarczać.
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio