logo

Stan Rzeczy 1(2)2012 - okres niebieski

Waśkiewicz: Czy proste równoległe przecinają się w przestrzeni?

Czy proste równoległe przecinają się w przestrzeni? Andrzej Waśkiewicz Uniwersytet Warszawski /// Bruce Taylor. In 90 Days, Where Asia Meets Africa Książka Za 90 dni, tam gdzie Azja spotyka się z Afryką, napisana przez autora ukrywającego pod pseudonimem Bruce Taylor, należy do takiej literatury paranaukowej, jaką zazwyczaj tworzą ludzie nauki, którym standardy jej uprawiania nie pozwalają powiedzieć wszystkiego, co
Czytaj dalej

Matuszek: Spór o Luhmanna

Spór o Luhmanna Krzysztof C. Matuszek Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /// Odpowiedź na recenzje  Cieszę się, że redakcja „Stanu Rzeczy” udostępniła łamy pisma dla dys kusji nad teorią Niklasa Luhmanna. Myślę, że może to być ważny krok w kierunku popularyzacji wciąż słabo znanej w Polsce teorii systemów społecznych. Recenzenci mojej książki, Michał Kaczma
Czytaj dalej

Doktorant – student czy pracownik naukowy?

I Kongres Doktorantów Instytutu Socjologii UW zakończył się debatą nad tożsamością młodych naukowców. Tytułowe pytanie okazało się wyzwaniem zarówno dla gości, organizatorów, jak i uczestników. Różne punkty widzenia przedstawiło grono interdyscyplinarnych panelistów, których łączy wieloletnie doświadczenie w pracy z doktorantami. W konferencji udział wzięli dr hab Ewa Łukaszyk [AL UW], dr Dobromir Dziewulak [WP UW],
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 1(2)2012 - okres niebieski

Kaczmarczyk: Ślepa plama systemu

Ślepa plama systemu Michał Kaczmarczyk Uniwersytet Gdański  /// Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojene. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna  Historia teorii socjologicznej XX w. zdaje się sugerować, że między różnymi jej nurtami istnieje niepisany podział ról. Tradycyjnie przyjęło się  sądzić, że dla nurtów interpretatywnych zarezerwowane są  takie tematy, jak rodzina, społeczna dynamika emocji, p
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 1(2)2012 - okres niebieski

Winczorek: Czy istnieją systemy wojenne?

Czy istnieją systemy wojenne? Jan Winczorek Uniwersytet Warszawski /// Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna Książka Krzysztofa Matuszka Systemy wojenne należy do wciąż słabo reprezentowanego w Polsce gatunku prac socjologicznych, w których rozwija się, krytycznie komentuje i wykorzystuje do kolejnych badań teorię systemów społecznych Niklasa Luhmanna. Do tej
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 02

Matuszek: Habermas a Luhmann systemy i ideologie

Habermas a Luhmann systemy i ideologie Krzysztof C. Matuszek Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /// Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa Główną tezą książki Tomasza Maślanki jest ujęcie socjologicznej teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa jako filozoficznej teorii racjonalności.
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 1(2)2012 - okres niebieski

Wonicki: O filozoficznych źródłach racjonalności komunikacyjnej – czyli w stronę hermeneutycznej interpretacji teorii Habermasa

O filozoficznych źródłach racjonalności komunikacyjnej – czyli w stronę hermeneutycznej interpretacji teorii Habermasa Rafał Wonicki Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk /// Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa Dzisiaj mało kto wierzy jeszcze w rozum oświeceniowy, raczej służy on antyoświeceniu, a słowo racjonalność może brzmieć dla wielu pejor
Czytaj dalej
Stan Rzeczy 02

Warczok: O Bourdieu przejrzyście i krytycznie

O Bourdieu przejrzyście i krytycznie Tomasz Warczok Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie /// Karolina Sztandar-Sztanderska. Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu Wydana w 2010 r. Teoria praktyki i praktyka teorii autorstwa Karoliny Sztandar-Sztanderskiej to kolejna, po książce Anny Matuchniak-Krasuskiej (2010), pozycja poświęcona teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Wcześniej w z
Czytaj dalej
Stan Rzeczy numer 2

Sokulski: Filozofia polskiego romantyzmu Andrzeja Walickego

Andrzej Walicki Filozofia polskiego romantyzmu Michał Sokulski Uniwersytet Szczeciński Andrzej Walicki należy do klasyków nie tylko polskiej, ale i światowej humanistyki. Jego książki ukazały się w  językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, japońskim, rosyjskim, ukraińskim i  litewskim. Spośród wielu wyróżnień szczególne znaczenie ma przyznana mu w 1998 r. nagroda im. Eugenia Balzan
Czytaj dalej
Google Circle
Join my Circle on Google+

Plugin by Social Author Bio