logo

Odpowiedź na recenzję Krzysztofa Mularskiego

ODPOWIEDŹ NA RECENZJĘ KRZYSZTOFA MULARSKIEGO Jarosław Kuisz   Odpowiedź na recenzję nastręcza trudności, gdyż recenzent odstępuje od standardów pracy naukowej i traktuje ją jako pretekst do swobodnych wypowiedzi na inne tematy. Ponadto, nie zawsze przedstawiając argumenty na rzecz swoich ocen [1], nie rezygnuje z krytyki wyrażanej pryncypialnym tonem. Autor przy tym wypowiada en passant opinie naukowo „samobójcz
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio