logo

I Kongres Doktorantów – Moda Socjologa

Instytut Socjologii UW oraz Stan Rzeczy zapraszają na I Kongres Doktorantów, który odbędzie się 25 i 26 kwietnia 2014 roku w IS UW. Tematem wydarzenia będą tendencje badawcze wśród doktorantów socjologii i innych nauk społecznych - filozofii, psychologii, pedagogiki, kulturoznawstwa.
Czytaj dalej

Jacyno: Odkrywanie mikrofizyki nierówności

Główną tezą książki jest to, że kultury klasowe należy pojmować jako rywalizujące uniwersalności. W tej tezie Autorzy słusznie eksponują istotny rys podejścia Pierre’a Bourdieu, a mianowicie relacyjność treści i zasad konstytuujących kultury klasowe.
Czytaj dalej

Gendźwiłł: Paradoksalna reprezentacja

O reprezentacji politycznej trzeba pisać, bo to jedna z najważniejszych idei współczesnych demokracji i jedno z kluczowych pojęć teorii polityki.
Czytaj dalej

Relacja z debaty w Zachęcie

30 stycznia 2014 roku w warszawskiej Zachęcie odbyła się dyskusja "Nauka i sztuka. Uwolnić zmianę" zorganizowana przez redakcję "Stanu Rzeczy". Poruszono podczas niej zagadnienia, takie jak związki sztuki i nauki czy ideologiczne i metodologiczne wymiary projektów z pogranicza nauki oraz sztuki zaangażowanej. W spotkaniu wzięli udział dr hab. Paweł Możdżyński, dr Tomasz Rakowski, Igor Stokfiszewski oraz dr Piotr Zańk
Czytaj dalej

Plugin by Social Author Bio