logo

Stan Rzeczy / 09

CIVIL COURAGE

Download: Stan Rzeczy 9 /// Contents (182 downloads)

CONTENTS

/ 9 Courage in the name of society

/ 17 COURAGE IN THEORY
/ 18 Barbara A. Misztal – Civil Courage. Functions of Civil Courage Today
/ 43 Bartosz Mika – Civil courage – limits of the notion from the perspective of economic justice

/ 64 OBEDIENCE TO COURAGE
/ 65 Mikołaj Rakusa-Suszczewski – Agon and hygiene: civil disobedience and the public sphere
/ 85 Michał Kaczmarczyk – Does civil disobedience require civil courage?

/ 96 THEORETICIANS, BE COURAGEOUS!
/ 97 Piotr Filipkowski – Of im(possible) nonconformism in total institution. From concentration camp experience to sociological theory (and fro)
/ 127 Aleksandra Kobylińska – Hero, whistle-blower, scapegoat – reflections on the social role of whistleblowing
/ 141 Helena Anna Jędrzejczak – Dietrich Bonhoeffer’s critique of liberal theology

/ 161 IDEAS AND THE METHOD
/ 165 Antoni Dudek – Jakub Karpiński as historian
/ 172 Jerzy Eisler – Jakub Karpiński – the first peerelist
/ 182 Piotr Semka – Fever chart of the Third Polish Republic
/ 190 Michał Łuczewski – Sociological conversion. Jakub Karpiński’s sociology of communism
/ 212 Jakub Bazyli Motrenko – A Methodologist’s Struggle with Empirical Matters. Jakub Karpiński’s Positivist Sociology
/ 245 Mirosława Grabowska – On Jakub Karpinski privately and publicly
/ 248 Jacek Kurczewski – Paragon of civility
/ 252 Irena Lasota – Zoological anti-communist
/ 258 Rafał Marszałek – On Kuba. A Schoolmate from „Reytan”

/ 263 INTERVENTION
/ 264 Izabella Bukraba-Rylska – What after sociology…

/ 275 REVIEWS
/ 276 Arkadiusz Górnisiewicz – Metamorphosis of the Earthly City: Pierre Manent. Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości
/ 286 Renata Dopierała – Processes of socialization in post-modern society: Mirosława Marody. Jednostka ponowoczesności. Perspektywa socjologiczna
/ 298 Ryszard Jamka – Why do we applaud the nobility?: Andrzej Leder. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej and Piotr Brożek. Niepamięć
/ 311 Jerzy Bartkowski – Acquiring national identity in the Polish countryside and its transformation – case of Żmiąca: Michał Łuczewski. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej
/ 320 Zofia Włodarczyk – (Not)poor Polish countryside: Amanda Krzyworzeka. Rolnicze strategie pracy i przetrwania
/ 327 Krzysztof Czarnecki – Different faces of social capital: Piotr Mikiewicz. Kapitał społeczny i edukacja
/ 336 Mariusz Finkielsztein – Moving on the surface of ballroom dance. Sociologically, on dance: Dominika Byczkowska. Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna

/ 346 BIOGRAPHICAL NOTES
/ 353 HOW TO PUBLISH IN „STAN RZECZY”?
/ 356 FORTHCOMING AND CALL FOR PAPERS

DataNovember 09, 2016