logo

Stan Rzeczy / 05

POSTSECULAR TURN

Download: Stan Rzeczy 5 /// Contents (207 downloads)

CONTENTS

/ 008 Postsecular Turn

/ 012 THEOLOGY AND SOCIAL SCIENCES:

/ 013 Elżbieta Hałas – Between Rejection of Religion and World-Saving. Itinera- ries of Sociology and Postsecular Social Theory

/ 030 August Comte – Preface (transl. Konrad Siemaszko, revised Marta Bucholc)

/ 049 Georg Simmel – Studium z socjologii religii (transl. Marta Bucholc)

/ 065 Florian Znaniecki – Preface to Elementy społeczne parafji rzymsko -katolickiej: wstęp do socjologji parafji

/ 074 TWO OR EVEN THREE WAVES:

/ 075 Michał Warchala – Postsecular Constellations in Modernity. On the  Historical Links Between Religion and Social Sciences

/093 Katarzyna Kremplewska – Rationalism Postponed: American Post secular Anticipations in the Thought of George Santayana

/ 114 Grzegorz Brzozowski – Constructed Evil, Encoded Sacred: Jeffrey Alexanders Cultural Pragmatics and the Idea of Secularization

/ 127 Rafał Wonicki – Between Naturalism and Religion – The Idea of Post secular Society in Habermas’ Thought

/ 137 Ewa Bińczyk – Save Gaia and Redeem Community. Bruno Latour’s Ecotheological Suggestions

/ 150 POSTSECULARISM:

/ 151 Keith Tester – Both Sociological and Theological Thought: Conver sation with Kieran Flanagan (transl. Karolina Mikołajewska i Stanisław Burdziej)

/ 173 Aneta Gawkowska – Woman and Body. Theosociological Perspective

/ 185 Emilia Wrocławska-Warchala – Research on Individual Theodicy. On the Necessity of Combining Perspectives of Theology and Social Sciences in Empirical Research

/ 215 Magdalena Lubańska – Defining the Sacred in a Secular Age. Émile Durkheim’s versus Philip Rieff’s Theories of Sacred and Social Orders

/ 234 Krzysztof C. Matuszek – Reflexive Orthodoxy. The Problem of Post secularism in the Light of Social Systems Theory

/ 254 REVIEWS:

/ 255 Paweł Grad – Same with Theology, I am afraid: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). The Problem of Political Theology

/ 265 Robert Pawlik – God as an allegory of kings. Friends and foes: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). The Problem of Political Theology

/ 280 Jacek Kochanowicz – National Dead End: Michał Łuczewski. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej

/ 287 Małgorzata Głowacka-Grajper – The Long Road to the Anthropology of Nationalism: Krzysztof Jaskułowski. Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu

/ 293 Krzysztof Jaskułowski – In response to Małgorzata Głowacka-Grajper

/ 296 Joanna Wawrzyniak – Katyń. Reactivation: Alexander Etkind, Rory

Finnin, Uilleam Blacker, Julie Fedor, Simon Lewis, Maria Malksoo, Matilda Mroz. Remembering Katyn

/ 303 Weronika Grzebalska – Silence Broken: Sonia M. Hedgepeth, Rochelle G. Saidel (red.). Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust

/ 309 Wojciech Jerzy Burszta – Malinowski Once More: Marta Rakoczy, Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego

/ 313 Tomasz Maślanka – Sociology of Crisis – Crisis of Sociology: Krzysztof Wielecki, Kryzys i socjologia

/ 319 Łukasz Błoński – Western Civilization. Who Are We and Where Are We Heading for: Niall Ferguson. Cywilizacja. Zachód i reszta świata

/ 327 Jakub Szewczyk – Who Flees the City?: Katarzyna Kajdanek.  Suburbanizacja po polsku

/ 334 Arkadiusz Peisert – Social capital or local?: Ireneusz Sadowski. Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej

/ 338 BIOGRAPHICAL NOTES

/ 346 HOW TO PUBLISH IN „STAN RZECZY”?

/ 348 CALL FOR PAPERS FOR THE UPCOMING ISSUE: CIVIL COURAGE

/ 352 CALL FOR PAPERS FOR THE UPCOMING ISSUE: CONCEPTS

DataNovember 09, 2013