logo

Stan Rzeczy / 02

CREATIVE SCIENCE

Download: Stan Rzeczy 2 /// Contents (336 downloads)

CONTENTS

/ 008 Creative Science

IN THE WEST

/ 012 Izabela Wagner – Genius or Businessman? Career Coupling as a Way of Achieving Success in Science

/ 077 Michel Villette – Pierre Bourdieu – Portrait of a Capitalist (transl. Zofia Boni)

/ 084 Paweł Armada – Between the Theologico-Political Problem and the Faith of Political Scientist. Some Remarks Concerning the Straussian School

IN THE EAST

/ 112 Paweł Rojek – How Tartu-Moscow Group Was Made?

/ 143 Boris Uspienski – Independence, not dissent – Paweł Rojek talks to Boris Uspienski

IN MITTELEUROPA

/ 146 Karolina Wigura – Flakhelfer-Generation. Habermas, Ratziner, Luhmann and German debates

/ 168 Marta Bucholc – Warsaw School of History of Ideas. On the Need of Order in Intellectual History.

INTERVENTION

/ 186 Antoni Sułek – On Method and Meaning in Survey Research. The Case of Researching Attitudes Toward Jews

REVIEWS AND POLEMICS

/ 216 Łukasz Pawłowski – The Outcomes of Disillusionment with the World

Bronisław Baczko. Rousseau: Samotność i wspólnota

/ 221 Michał Sokulski – Andrzej Walicki. Filozofia polskiego romantyzmu

/ 249 Tomasz Warczok – Karolina Sztandar-Sztanderska. Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu

/ 255 Rafał Wonicki – On Philosophical Sources of Communicative Rationality, or Toward Hermeneutic Interpretation of Habermas’ Theory.

/ 268 Habermas and Luhmann – Systems and Ideologies

Tomasz Maślanka. Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena Habermasa

/ 272 Jan Winczorek – Do War Systems Exist?  Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna

/ 283 Michał Kaczmarczyk – Blind Spot of the System. Krzysztof C. Matuszek. Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna

/ 291 Krzysztof C. Matuszek – Debate about Luhmann Response to reviews

/ 295 Andrzej Waśkiewicz – Do Parallel Lines Cross in Space? Bruce Taylor. In 90 Days, Where Asia Meets Africa

BIOGRAPHICAL NOTES

/ 304 Biographical notes

HOW TO PUBLISH IN „STAN RZECZY”?

/ 310 How to publish in „Stan Rzeczy”?

CALL FOR PAPERS FOR THE UPCOMING ISSUE

/ 313 Call for Papers for the upcoming issue

do góry
DataApril 09, 2012