logo

Redakcja

 • Jakub Bazyli Motrenko

  Chief Editor | jakub.motrenko@stanrzeczy.edu.pl
  Jakub Motrenko graduated from the Institute of Sociology and the Institute of Philosophy at the University of Warsaw. He also studied in Bordeaux and Poitiers. He participated in summer schools in Dubrovnik (2012) and Vienna (2013), and was a visiting fellow at the Centre for Philosophy of Natural and Social Science at the London School of Economics (2015). He is interested in the philosophy and sociology of the social sciences. He is preparing a dissertation on the anti-postivist breakthrough in Polish sociology in the 1970s and 1980s. He is a member of the research project entitled “In Stanisław Ossowki’s Circle: The Warsaw School of Sociology.”

  Karolina J. Dudek

  Deputy Chief Editor, Webmaster | karolina.dudek@stanrzeczy.edu.pl
    karolina-j-dudekDoktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultant i menedżer. Współpracuje z architektami przy tworzeniu biur: wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do wspomagania procesów planowania, projektowania i organizowania przestrzeni organizacji. W latach 2013-2015 realizowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium). Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (m.in. Oddolne tworzenie kultury, Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa) i w Instytucie Socjologii UW. Współautorka filmu antropologicznego Żeby to było ciekawe… (2009) zrealizowanego jako projekt badawczy (grant MNiSW). Współredaktorka tomów: Nowe kłopoty z kulturą (2016) oraz Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015).

  Marta Bucholc

  – historia idei, socjologia historyczna, socjologia humanistyczna | bucholcm@is.uw.edu.pl
  Marta Bucholc (fot. Maciej Komornik) Marta Bucholc is a professor of sociology at Käte-Hamburger-Kolleg „Recht als Kultur“ of Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. She obtained her habilitation (2014) and her Ph. D. (2006) in sociology at the University of Warsaw. She graduated in sociology, philosophy and law at the University of Warsaw. Her research focus is history of social theory, sociology of law and sociology of knowledge. Her recent books include "Sociology in Poland: To Be Continued?" (2016), "Global Community of Self-Defense" (2015), and "Samotność długodystansowca" (2013). She translated several books into Polish, including "The Sociological Imagination" by Charles Wright Mills, "Purity and Danger" by Mary Douglas and "Le Temps de Tribus" by Michel Maffesoli.

  Michał Łuczewski

  teoria społeczna, religia, naród, ruchy społeczne | luczewski@gmail.com
  Michał Łuczewski (Redaktor Naczelny) A sociologist, psychologist, methodologist, program director of the Centre for the Thought of John Paul II, an assistant professor at the Institute of Sociology of the University of Warsaw. He is the author of the following books: "Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej" [Eternal Nation. Pole and Catholic in the Village of Żmiąca] (Stanisław Ossowski and Rev. Józef Tischner awards), "Solidarity Step by Step" and "Polityki historyczne. Europejskie miejsca pamięci w późnej nowoczesności" [Historical Policies. European Places of Remembrance in the Late Modern Period]. He has had a scholarship in the Foundation for Polish Science and the Fulbright Foundation. He is an editor of an antidisciplinary journal "Stan Rzeczy" and an apocalyptic magazine "44/Czterdzieści i cztery". He has recently produced a film Ojciec, syn i przyjaciel [A father, a son and a friend].

  Mikołaj Pawlak

  teoria socjologiczna, historia socjologii | mikolajpawlak@uw.edu.pl
  Mikolaj Pawlak Mikołaj Pawlak is assistant professor of sociology at the Institute of Social Prevention and Resocialisation, University of Warsaw. research interests cover new institutional theory, migration studies, and sociology of knowledge. His recent book "Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko" [Organizational Response to a New Problem] applies the new institutional perspective in organization studies to the problem of emerging policies of refugees integration in Poland. Furthermore, he is coordinator of 'What Fills up the Sociological Vacuum?' – a research project attempting to solve the micro-macro level question in sociology by applying social networks and new institutional approaches. He is editor in chief of the quarterly 'Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja' [Social Prevention and Resocialisation] and active member of Polish Socjological Association. He is a co-organizer of the seminar 'Nowy instytucjonalizm – teorie i badania' [New institutionalism – theories and research]. He has published in „European Societies”, „Polish Sociological Review”, „Studia Socjologiczne”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” and „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna”.

  Joanna Wawrzyniak

  – socjologia pamięci, socjologia historyczna | wawrzyniakj@is.uw.edu.pl
  joanna-wawrzyniak-2016Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (historia i socjologia) oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (nauki polityczne). Główne zainteresowania naukowe: pamięć społeczna, biografia i oral history, socjologia historyczna, historia społeczna i intelektualna, socjologia i antropologia gospodarki. Laureatka stypendium dla młodych naukowców Tygodnika „Polityka”; visiting fellow w New School for Social Research (New York), Freiburg Institute for Advanced Studies, Imre Kertész Kolleg (Jena) oraz Instytucie Herdera w Marburgu. Od 2011 roku współprowadzi międzynarodowy program Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe przy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (wraz z Małgorzatą Pakier, POLIN). Blisko współpracuje z Domem Spotkań z Historią w Warszawie. Kierowniczka kilku grantów finansowanych przez NCN i NPRH; obecnie: Transnarodowe i interdyscyplinarne źródła polskiej humanistyki: korespondencja i publicystyka Stefana Czarnowskiego oraz Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych. Autorka, współautorka, redaktorka wielu publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim. Ostatnio wydała m.in.: M. Pakier and J. Wawrzyniak, red. (2016). Memory and Change in Europe. Foreword by J. K. Olick. Berghahn Books; Z. Bogumił, J. Wawrzyniak, T. Buchen, C. Ganzer (2015). The Enemy on Display. Berghahn Books. K. Kończal and J. Wawrzyniak, red. (2015). S. Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937). Oficyna Naukowa, oraz J. Wawrzyniak (2015). Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland. Tłum. S. Lewis. Peter Lang. Pracuje obecnie nad książką poświęconą intelektualnej historii polskich studiów nad pamięcią w perspektywie porównawczej oraz nad biograficznymi konsekwencjami transformacji przemysłu.
 • Ewa Balcerzyk

  Sekretarz Redakcji | ewa.balcerzyk@stanrzeczy.edu.pl
  Ewa Balcerzyk Ewa Balcerzyk is a graduate of the College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities at the University of Warsaw. She has also completed graduate studies in Editing and Publishing at the Polish Academy of Sciences. Currently she is finishing her Master’s degree in Cultural Studies-Mediterranean Civilization. Her research on the reception of antiquity in the Middle Ages has been published in „Przegląd Humanistyczny”.

  Piotr Teisseyre

  Sekretarz Redakcji, Dział recenzji, Webmaster | piotr.teisseyre@stanrzeczy.edu.pl
  Piotr Teisseyre Doktorant w Instytucie Socjologii UW. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę państwa opiekuńczego, socjologię problemów społecznych. Publikował m.in. w "Polityce Społecznej".
 • Anna Łucja Mróz

  Polish | anna.mroz@stanrzeczy.edu.pl
  Anna Ł. Mróz Absolwentka Filologii Polskiej UW, ukończyła specjalizację redaktorsko-wydawniczą, pracę magisterską poświęciła zagadnieniom ortograficzno-interpunkcyjnym. Jest członkiem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego. Współprowadziła Poradnię Językową UW oraz prowadziła zajęcia z kultury języka polskiego dla studentów pierwszego roku Filologii Polskiej UW.

  Joanna Cieloch-Niewiadomska

  Polish | asia.cieloch@gmail.com

  Ela Rossmiller

  English | er1618a@student.american.edu
  Ela Rossmiller is an adjunct professor at American University’s School of International Service in Washington, DC. She teaches research methods, intercultural communication, and world politics, and conducts research on Polish collective memory. She was recently a visiting scholar at the Interdisciplinary Committee for Social Memory at the Institute of Sociology, University of Warsaw with financial support from the Polish Ministry of Education. Prior to beginning her doctoral studies, she earned a master’s degree from Harvard University and a bachelor’s degree from the University of Chicago. She also completed certificates in Polish Language and Civilization at the Jagiellonian University. Her articles and reviews have appeared in "Edukacja i Dialog", "Journal of Studies in International Education", "Mam Prawo Wiedzieć", "Pol-Int", "Review of European and Russian Affairs", and "Review of Global Studies Literature". She also served as editor for the "Journal of International Service". She is a member of the Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, the Council of European Studies, the International Studies Association, and the Polish Studies Association.

  Monika Żychlińska

  English | monika.zychlinska@gmail.com
  Sociologist and Americanist, doctoral candidate at the University of Warsaw’s Institute of Sociology. She also studied at the University of Copenhagen and The New School for Social Research in New York (thanks to a grant from the Kościuszko Foundation). Her research interests include cultural memory – especially the memory of war and trauma – and its influence on shaping individual and collective identities, gender, and social movements. She is writing her dissertation on the role and place of women Vietnam veterans in American collective memory. She received a grant for this project from the National Science Center in its 11th edition of the Preludium scheme. She translates academic articles from and into English. She co-translated J. Lofland et al., Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (with A. Kordasiewicz and S. Urbańska, Analiza Układów Społecznych, Warszawa: Scholar, 2009). She recently published an article co-authored with Erica Fontana, entitled “Museal Games and Emotional Truths: Creating Polish National Identity at the Warsaw Rising Museum” in East European Politics, Societies and Cultures 2 (2016): 235-269.
 • Adam Gendźwiłł

   Political sociologist and geographer, Ph.D. in political sociology (University of Warsaw, Institute of Sociology, 2014). Since 2012 works at the University of Warsaw as a teacher and researcher, since 2014 – as Assistant Professor in the Department of Local Development and Policy, at the Faculty of Geography and Regional Studies. Awarded by Fulbright scholarship (one-year research stay at the Northwestern University, Evanston, 2012) and “Start” Fellowship of the Foundation for Polish Science (2015). His research interests comprise local government studies, electoral studies and political parties. He is also interested in methodology of social science and survey research design. He participated in several research projects, including international comparative studies. He cooperated with Centre for Public Opinion Research (CBOS) and Batory Foundation. He authored and co-authored several journal articles, books and policy reports (most recent publications refer to mechanisms of inter-municipal cooperation in Poland, explanations of invalid ballots in Polish subnational elections and outcomes of the electoral reform introduced in Polish local elections).