logo

Editorial Board

Editorial Board: 

Barbara Czarniawska – University of Gothenburg

Chris Hann –  Max Planck Instytutem for Social Anthropology (Halle)

Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey

Patrick Michel – Centre Maurice Halbwachs, CNRS (Paris)

Jerzy Szacki – profesor emeritus, Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący Rady Redakcyjnej)

Piotr Sztompka – Uniwersytet Jagielloński i Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera

Andrzej Walicki – profesor emeritus, Uniwersytet Notre Dame, członek Polskiej Akademii Nauk