logo

Call for Papers: Pojęcia: wędrowcy i włóczędzy

Pojęcia: wędrowcy i włóczędzy

W drugim numerze Stanu Rzeczy pytaliśmy o warunki sukcesu szkół naukowych – teraz chcemy spojrzeć na dzieje nauk społecznych i humanistycznych z perspektywy historii intelektualnej.  Dlaczego pewne koncepcje i pojęcia odnoszą międzynarodowe sukcesy w nauce? Dzięki czemu udaje im się skutecznie przekraczać granice języków i dyscyplin? W jaki sposób różne konteksty recepcji i adaptacji idei i pojęć zmieniają ich pierwotne znaczenia? Jakie są drogi transmisji idei i pojęć? Jak ich podróże w czasie i przestrzeni splata się z losami ludzi, którzy je tworzą i przetwarzają?

Pytania te odżyły za sprawą kategorii travelling concepts, spopularyzowanej przez holenderską historyczkę sztuki i literaturoznawczynię Mieke Bal[1]. Traktując jej dociekania jako punkt wyjścia, zapraszamy do zgłaszania tekstów dotyczących transdyscyplinarnych i transgranicznych wędrówek pojęć w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

  • co kategoria „wędrujących pojęć” wnosi do naszej wiedzy o społecznych mechanizmach funkcjonowania nauki?
  • jakie wędrujące pojęcia były ważne dla rozwoju nauk społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku? (na przykład: modernizacja, tożsamość, pamięć)?
  • jakie były trasy wędrówek pojęć i idei? Gdzie mieściły się główne ośrodki ich produkcji i przetwórstwa w Europie Środkowo-Wschodniej? Jacy aktorzy i jakie procesy były kluczowe w historii ich recepcji i adaptacji?
  • jakie pojęcia wywędrowały z tego regionu w świat i zrobiły karierę? Jakim pojęciom się nie powiodło?
  • jak wyjaśnić „nieeksportowalność” niektórych propozycji pojęciowych stworzonych w Europie Środkowo-Wschodniej? (na przykład: współczynnik humanistyczny, próżnia społeczna, odpominanie, protochronizm)?
  • a jak wytłumaczyć trudności z „importem” do Europy Środkowo-Wschodniej niektórych pojęć cieszących się popularnością na Zachodzie (na przykład: agency, Eigen-Sinn, governance, histoire croisée, lieu de mémoire, moral economy)?

Do zgłaszania tekstów zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistycznych i społecznych.

/// Tytuł proponowanego artykułu oraz abstrakt o objętości do 600 słów prosimy nadsyłać do 1 czerwca 2014 r. na adres: redakcja@stanrzeczy.edu.pl.  Do końca czerwca 2014 r. autorzy zostaną poinformowani o przyjęciu abstraktu i zaproszeni do złożenia tekstu do końca października 2014 r. Wszystkie złożone artykuły zostaną poddane zwykłej procedurze recenzyjnej.

Artykuły powinny mieścić się w przedziale 20 000-40 000 znaków. Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi formatu tekstów umieszczonymi na stronie http://www.stanrzeczy.edu.pl/dla-autorow/

/// Ewentualne pytania prosimy kierować na adres dr Joanny Wawrzyniak <wawrzyniakj@is.uw.edu.pl>

 


[1] Mieke Bal. 2012 (2002), Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: Krótki przewodnik, tłum. Marta Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012  (Biblioteka Kultury Współczesnej 2).

Odpowiedz

*

captcha *